Rozvoj mladých vedoucích pracovníků

Význam a cíl rozvoje mladých vedoucích pracovníků

Rozvoji lidských zdrojů věnujeme významný díl našeho času. Chceme naše budoucí vedoucí pracovníky včas a obsáhle přiblížit k jejich vedoucí úloze, a tak jim zprostředkovat odvahu provádět rozhodnutí a radost ze zodpovědnosti.

Cílem tohoto programu je včas vyškolit mladé vedoucí pracovníky, abychom v případě potřeby ze skupiny kvalifikovaných zaměstnanců mohli okamžitě obsadit volné vedoucí místo ve firmě.

Vynikající volba pro úspěšný rozvoj kariéry u firmy VÝTAHY SCHMITT+SOH.