• "Každodenní vzdělávání, kvalita a firemní spolehlivost jsou základem všech činností firmy Schmitt + Sohn. A dělají z nás to, čím jsme."

    Jürgen Raschke, mechanik technické kanceláře.

  • "Být zvědavý. Testovat vlastní zkušenosti. Být otevřený jiným úhlem pohledu. Přijímat věci a odevzdávat je dále. Učení může probíhat mnohými způsoby."

    Anton Hulm, vedoucí mezinárodního technického oddělení.

  • "Profesionální servis funguje hladce a přímo. Bez rozruchu, ale s vysokou připraveností na nasazení."

    Nadine Knoll, oddělení účetnictví.

 
 
 

Naším centrálním úkolem je rozpoznávat talenty, podporovat je, a tak jednotlivé zaměstnance dovést k jejich úplně osobnímu profesnímu úspěchu.

Vaše perspektiva do budoucnosti.

Náš závazek ke každodennímu vzdělávání je nárok, který si nás vyžaduje jako celou společnost. Protože trvale udržitelný úspěch není v našem odvětví bezpodmínečně spojen s velikostí společnosti. Jsou to zaměstnanci a jejich připravenost úplně se vložit se svými vědomostmi a zručnosti, což vytváří podstatný rozdíl.

Z tohoto důvodu tvoří kvalifikace a angažovanost lidí ve firmě základ pro úspěšné vytváření běžného dne ve firmě, který je v současnosti velkou měrou ovlivněn rychle se dějícími hospodářskými a společenskými změnami.

Naše zásady řízení – Řízení. Osobnost. Kompetence

Do středobodu naší činnosti stavíme člověka a jeho individuální talenty. Zásady řízení byly vytvořeny z naší podnikatelské kultury a definují tři relevantní vlastnosti řídící síly u společnosti Schmitt+Sohn: Schopnost řízení, osobnost a odborná kompetence.

Řízení
Podporovat a požadovat
Být příkladem
Převzít odpovědnos

Osobnost
Mít postoj
Chtít řídit
Respekt k druhým

Kompetence
Mít odborné znalosti
Podnikatelské myšlení
Být organizovaný

Na tyto zásady se mohou odvolávat všichni spolupracovníci společnosti.