• "Každodenní vzdělávání, kvalita a firemní spolehlivost jsou základem všech činností firmy Schmitt + Sohn. A dělají z nás to, čím jsme."

    Jürgen Raschke, mechanik technické kanceláře.

  • "Profesionální servis funguje hladce a přímo. Bez rozruchu, ale s vysokou připraveností na nasazení."

    Nadine Knoll, oddělení účetnictví.

 
 
 

Vaše perspektiva do budoucnosti.

Náš závazek ke každodennímu vzdělávání je nárok, který si nás vyžaduje jako celou společnost. Protože trvale udržitelný úspěch není v našem odvětví bezpodmínečně spojen s velikostí společnosti. Jsou to zaměstnanci a jejich připravenost úplně se vložit se svými vědomostmi a zručnosti, což vytváří podstatný rozdíl.

Z tohoto důvodu tvoří kvalifikace a angažovanost lidí ve firmě základ pro úspěšné vytváření běžného dne ve firmě, který je v současnosti velkou měrou ovlivněn rychle se dějícími hospodářskými a společenskými změnami.

Naše zásady řízení – Řízení. Osobnost. Kompetence

Do středobodu naší činnosti stavíme člověka a jeho individuální talenty. Zásady řízení byly vytvořeny z naší podnikatelské kultury a definují tři relevantní vlastnosti řídící síly u společnosti Schmitt+Sohn: Schopnost řízení, osobnost a odborná kompetence.

Řízení
Podporovat a požadovat
Být příkladem
Převzít odpovědnos

Osobnost
Mít postoj
Chtít řídit
Respekt k druhým

Kompetence
Mít odborné znalosti
Podnikatelské myšlení
Být organizovaný

Na tyto zásady se mohou odvolávat všichni spolupracovníci společnosti.