Prohlášení o ochraně údajů

Vážíme si Vašeho zájmu o naši společnost, služby a výrobky. Vaše požadavky ohledně informací bychom chtěli splnit obsáhle a kompetentně. Proto Vás na našich webových stránkách případně požádáme o uvedení osobních informací. Poskytnutí příslušných údajů samozřejmě probíhá na dobrovolné úrovni. Kromě toho zaznamenáváme anonymizované údaje o Vaši návštěvě a zpracováváme je pouze na interní statistické účely. Vaše osobní údaje se ukládají pouze v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Kromě toho bychom Vás chtěli obeznámit s následujícími právními upozorněními:

Zodpovědným orgánem ve smyslu zákonů na ochranu údajů je
Aufzugswerke Schmitt + Sohn GmbH & Co. KG

Zaznamenávání všeobechných informací

Pokud přejdete na naše webové stránky, automaticky se zaznamenávají informace všeobecného charakteru. Tyto informace (soubory deníku serveru) obsahují např. typ internetového prohlížeče, používaný operační systém, název domény Vašeho poskytovatele internetových služeb apod. V tomto případě jde pouze o informace, které nelze ztotožnit s Vaší osobou. Tyto informace jsou technicky nezbytné na to, abychom Vám dokázali správně poskytnout Vám požadované obsahy webových stránek a při používání internetu jsou nevyhnutelné. Anonymní informace tohoto typu statisticky vyhodnocujeme s cílem optimalizace našich internetových stránek a příslušné techniky.

Používání služby Google Analytics
Tyto webové stránky používají Google Analytics, služby analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané soubory „cookies“, textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace, které se vytvářejí pomocí souborů cookies Vaším používáním těchto webových stránek, se zpravidla přenášejí a ukládají na server v USA. Z důvodu aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách se však Vaše IP adresa ze strany Google nejdříve zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server v USA přenáší kompletní IP adresa a tam se ukládá ve zkrácené podobě. Na zakázku provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace na to, aby vyhodnotil Vaše používání webových stránek, dále k vytváření zpráv o aktivitách na stránce a o dalších službách spojených s používáním webových stránek a internetu pro provozovatele těchto stránek. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojená s jinými údaji v rámci Googlu. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě nelze v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů, které vytvářejí soubory cookies a které se vztahují na Vaše používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů tak, že si nahrajete a nainstalujete dostupný doplněk pro Váš prohlížeč.
Zastavení zaznamenávání údajů přes Google Analytics

Dodatečně nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče lze zastavit sledování službou Google Analytics na našich stránkách tak, že kliknete na možnost Deaktivace služby Google Analytics.

Přitom se do Vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie pro odhlášení. Pokud zůstane tento soubor cookie ve Vašem prohlížeči nainstalovaný, je možné i v budoucnu bránit zaznamenávání informací přes službu Google Analytics pro tyto webové stránky a prohlížeč.

Soubory cookies

Jako jiné mnohé weby i my používáme tzv. soubory „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se přes webový server přenášejí na Váš pevný disk. Díky tomu z Vašeho počítače a internetového spojení automaticky získáváme určité údaje, jako je např. IP adresa, používaný prohlížeč a operační systém.
Cookies nelze používat ke spuštění programů nebo přenášení virů na počítač. Na základě informací obsažených v souborech cookies Vám dokážeme usnadnit navigaci a správné zobrazování našich webových stránek. V žádném případě nepostupujeme získané údaje třetím stranám, ani bez Vašeho souhlasu nenavazujeme spojení s Vašimi osobními údaji. Náš web si samozřejmě můžete prohlédnout i bez použití souborů cookies. Internetové prohlížeče jsou zpravidla nastaveny tak, že soubory cookies akceptují. Používání cookies můžete kdykoliv deaktivovat přes nastavení svého prohlížeče. Ke zjištění toho, jak můžete tato nastavení změnit, použijte funkci nápovědy svého internetového prohlížeče. Zohledněte, že jednotlivé funkce našeho webu možná nebudou fungovat v případě, pokud deaktivujete použití souborů cookies.

Služba Google AdWords

Naše webové stránky používají sledování konverze Google. Pokud jste se dostali na naše webové stránky pomocí reklamy zobrazené na Googlu, znamená to, že služba Google Adwords do Vašeho počítače nastavila soubor cookie. Soubor cookies sledování konverzí se uloží tehdy, pokud uživatel klikne na reklamu zobrazovanou přes Google. Tyto soubory cookies ztrácejí po 30 dnech svoji platnost a neslouží na účely osobní identifikace. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našem webu a souboru cookies ještě nevypršela platnost, dokážeme my i společnost Google rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords získá jiný soubor cookies. Soubory cookies tak nemohou být sledovány přes webové stránky zákazníků služby AdWords. Informace získané pomocí souborů cookies konverzí slouží k vytvoření statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozví o celkovým počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou konverze. Nezískají však žádné informace, pomocí nichž by bylo možné uživatele osobně identifikovat.
Pokud se sledování nechcete účastnit, můžete odmítnout k tomu potřebné nastavení souboru cookie - např. přes nastavení prohlížeče, které všeobecně deaktivuje automatické nastavování souborů cookies, nebo nastavte svůj prohlížeč tak, aby byly soubory cookies z domény „googleleadservices.com“ blokovány.

Vezměte na vědomí, že se soubory cookies pro odhlášení nesmí smazat, pokud si nepřejete zaznamenávání naměřených údajů. Pokud vymažete všechny soubory cookies ve svém prohlížeči, budete muset příslušný soubor cookies pro odhlášení nastavit znovu.

Vaše právo na informace, opravu, zablokování, vymazání a odvolání souhlasu.

Máte právo od nás kdykoliv požadovat informace o Vašich osobních údajích, které máme uložené. Rovněž máte právo na opravu, zablokování nebo (kromě povinného ukládání údajů potřebných na realizaci obchodní transakce) vymazání svých osobních údajů. Za tím účelem se obraťte na našeho zaměstnance pověřeného ochranou osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete zcela dole.
Aby bylo možné kdykoliv provést zablokování údajů, musí se tyto údaje na kontrolní účely uchovávat v uzamčeném souboru. Můžete požadovat i vymazání svých údajů, pokud neexistuje žádná zákonná archivační povinnost. Pokud taková povinnost existuje, na přání Vaše údaje zablokujeme.
Rovněž můžete požádat o změny nebo odvolání souhlasu formou příslušného oznámení adresovaného naší společnosti s účinností do budoucnosti.

Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na občasnou úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo abychom mohli provést změny našich služeb prohlášení o ochraně osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Při Vaší další návštěvě bude poté platit nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Otázky na zaměstnance pověřeného ochranou osobních údajů

Máte-li dotazy ohledně ochrany osobních údajů, napište nám e-mail datenschutz@schmitt-aufzuege.de.