Vedoucí pracovník ve firmě VÝTAHY SCHMITT+SOHN

Zodpovědnost za zaměstnance, zákazníky a partnery.

Jste zkušený vedoucí pracovník, a tím v každém směru vzor pro své zaměstnance. Žijete hodnotami a neustále jdete dobrým příkladem. Máte odvahu provádět rozhodnutí a radost ze zodpovědnosti.Váš styl řízení se vyznačuje připraveností podávat výkony, odbornou kompetencí a férovostí. Kromě toho jste silná osobnost se sebejistým vystupováním a jste si vědom svého úkolu jako vedoucí pracovník a jeho speciálních požadavků. Jste schopen motivovat a trvale rozvíjet Váš tým.Požadovat a podporovat - zaujmout postoj - jít příkladem.Poskytujeme bezpečné pracoviště s maximální svobodou tvorby a lukrativní perspektivou v hospodářsky vynikajícně postavené společnosti.Cílenou podporou se postaráme o Váš celkem osobní pracovní úspěch. Kromě toho v našem rodinném podniku natrefíte na pracovní prostředí, ve kterém je možné dobře propojit pracovní a soukromý život.Přečtěte si naše principy managementu.