Vykročte do budoucnosti nyní!

S odborným praktickým vzděláním u firmy VÝTAHY SCHMITT + SOHN

Se vzděláním získaným u firmy Schmitt+Sohn Aufzüge se Vám otevře cesta pro profesní budoucnost s vynikajícími možnostmi dlouhodobých perspektiv.

Podporujeme především dorost. Cílem je vzdělaná a odvážná generace mladých lidí, která se u nás může uplatnit díky své inteligenci a kreativitě. Dáváme mladým lidem potřebnou podporu v podnikání a tak je i vzděláváme.

Kromě jiného:
Firma Schmitt + Sohn zavedla pro učně v podniku jednu hodinu čtení denně. Hodinu denně se díky tomu mohou věnovat nejrůznějším tématům z oblasti kultury, společnosti, ekonomiky a politiky. Navíc se organizují každoročně jízdy za účelem vzdělávání k aktuálním tématům a činnostní odpoledne s manažery S+. Volný prostor podporuje vývoj.

Momentálně vzděláváme v těchto profesích:

Odborný informatik/informatička se zaměřením na vývoj aplikací

Obsah vzdělávání

Během vyučení se odborní informatici obeznámí u S+ s následujícími odděleními, úkoly a pracovními postupy:

 • Podnik: koncept podniku, podniková kultura, organizační schémata, podnikové údaje, produkty, základní proces, historie podniku
 • Vývoj a programování softwaru
 • Testování, přizpůsobení a vylepšení stávajících aplikací
 • Odstraňování chyb vyplývajících z použití a expertních a diagnostických systémů
 • Příprava technických podkladů
 • Poradenství a školení uživatelů
 • Poznávání různých programovacích jazyků a jejich výhod
 • Aplikace programovací logiky a programovacích metod
 • Rozlišování síťových architektur
 • Navrhování datových modelů
 • Vzájemné vymezování operačních systémů a oblastí jejich využití

Předpoklady

 • Zájem o informatiku a zpracování dat
 • Dobré počítačové zručnosti
 • Analytický a logický způsob myšlení
 • Pečlivý způsob práce a schopnost pracovat samostatně
 • Velmi dobré komunikační zručnosti a schopnost pracovat v týmu

Ukončené vzdělání

Ukončené středoškolské vzdělání

Výuční doba

3 roku

Odborný informatik/informatička se zaměřením na systémovou integraci

Obsah vzdělávání

Během vyučení se odborní informatici obeznámí u S+ s následujícími odděleními, úkoly a pracovními postupy:

 • Podnik: koncept podniku, podniková kultura, organizační schémata, podnikové údaje, produkty, základní proces, historie podniku
 • Plánování a konfigurace IT systémů
 • Zřízení systémů
 • Odstraňování poruch a chyb
 • Řešení aplikačních a systémových problémů
 • Spolupráce při výběru a používání počítačů a sítí, podpora a pomoc zaměstnancům a jejich informování
 • Tvorba dokumentace, jako je systémová dokumentace, manuál na obsluhu a online pomoc.
 • Provádění školení
 • Propojení hardwarových a softwarových komponentů na komplexní systémy
 • Instalace a konfigurace sítí
 • Integrace softwarových architektur do sítí
 • Management systémů a dodržování provozních postupů
 • Úprava uživatelských rozhraní a uživatelských dialogů
 • Navrhování datových modelů

Předpoklady

 • Zájem o informatiku a zpracování dat
 • Dobré počítačové zručnosti
 • Analytický a logický způsob myšlení
 • Pečlivý způsob práce a schopnost pracovat samostatně
 • Velmi dobré komunikační zručnosti a schopnost pracovat v týmu

Ukončené vzdělání

Ukončené středoškolské vzdělání

Výuční doba

3 roku

Odborný pracovník skladové logistiky (m/ž)

Během vyučení se odborní pracovníci skladové logistiky obeznámí u S+ se strukturami, průběhy a úkolovými úseky následujících oddělení:

 • Podnik: koncept podniku, podniková kultura, organizační schémata, podnikové údaje, produkty, základní proces, historie podniku 
 • Příjem, výdej zboží
 • Kompletování a vyexpedování náhradních dílů
 • Péče o výrobky, rezervace výrobků
 • Obsah vzdělávání podle vzdělávacího rámce pro odborné pracovníky skladové logistiky

Předpoklady

 • Zájem o logistické procesy
 • Připravenost učit se, motivace a nadšení
 • Velmi dobré komunikační zručnosti a schopnost pracovat v týmu
 • Pečlivý způsob práce a schopnost pracovat samostatně
 • Organizační talent

Ukončené vzdělání

Ukončené středoškolské vzdělání

Výuční doba

3,5 roku

Konstrukční mechanik/mechanička

Obsah vzdělávání

Během vyučení se konstrukční mechanici obeznámí u S+ s následujícími odděleními, úkoly a pracovními postupy:

 • Podnik: koncept podniku, podniková kultura, organizační schémata, podnikové údaje, produkty, základní proces, historie podniku
 • základní vyučení v oboru mechanika (školící dílna): obrábění kovů: například rýsování, vrtání, pilování, broušení, svařování
 • Vybavení šachty: výroba obrobků a konstrukčních skupin: výroba obrobků pomocí manuálních a automatických výrobních postupů; samochodné podvozky: výroba konstrukčních skupin podle kusovníků; vyvažovací rám: výroby konstrukčních skupin podle kusovníků; výroba profilů dělících stěn, válcových podstavů a válcových hlav
 • Svařování: výroba podlahy kabiny; svařování, příp. přivařování stropních plechů a kolejnic; svařování a obrušování vyvažovacího rámů, samochodných podvozků, kolejnicových třmenů a válcových podstavců
 • Výroba kabiny: rozlišení, přiřazení materiálů a pomocných látek a manipulace s nimi; výroba kabiny podle technické dokumentace; kontrola dílů a konstrukčních skupin; balení konstrukčních skupin; přivázání, zajištění a přeprava konstrukčních dílů výtahu
 • Montáž kostry výtahové klece: rozlišení, přiřazení materiálů a pomocných látek a manipulace s nimi; výroba konstrukčních dílů a skupin; výroba traverz - traverzových dílů podle kusovníků; přivázání, zajištění a přeprava konstrukčních dílů výtahu
 • Zpracování nerez oceli: rozlišení, přiřazení materiálů a pomocných látek a manipulace s nimi;výroba konstrukčních dílů a konstrukčních skupin (např. příslušenství dveří, instalační sestavy světelných mříží); výroba dveří se skleněným rámem, celoskleněných dveří; výroba servisních panelů a příslušenství pro B90; výroba držáků na stěnu a portálů; svařování metodou TIG; přířez nerezových polotovarů na doplňky kabiny
 • Laser / hranění: Laserový řezací stroj: úvod do technologie řezání laserem; datové informace, technologie řezání, oblasti používání různých plechů; management materiálů v Kornburgu (Kanban); tvarování zastudena (ohranění); vyhotovení zásuvných spojů ohýbáním; ohranění pomocí senzorového nástroje

Předpoklady

 • Řemeslná zručnost
 • Dobrá prostorová představivost
 • Silné povědomí o bezpečnosti

Ukončené vzdělání

Ukončené středoškolské vzdělání

Výuční doba

3,5 roku

Mechanik - obráběč/mechanička - obráběčka

Obsah vzdělávání

Během vyučení se mechanici - obráběči obeznámí u S+ se strukturami, průběhy a úkolovými úseky následujících oddělení:

 • Podnik: koncept podniku, podniková kultura, organizační schémata, podnikové údaje, produkty, základní proces, historie podniku
 • Strojírenství: vrtání, pilování, soustružení, frézování obrobků, výroba konstrukčních skupin, údržba provozních prostředků, seřizování obráběcích strojů, programování číselně řízených obráběcích strojů a výrobních systémů, přivazování, zajištění a přepravování dopravovaného zboží
 • Konečná montáž kabiny: montování konstrukčních dílů a konstrukčních skupin pomocí manuálních a automatizovaných výrobních procesů, stavba kabiny podle technické dokumentace, kontrola konstrukčních dílů a konstrukčních skupin, balení konstrukčních dílů a konstrukčních skupin podle předpisů o balení, přivázání, zajištění a přeprava konstrukčních dílů
 • Konečná montáž vybavení šachty: montování konstrukčních dílů a konstrukčních skupin, kompletování vodících kolejnic a profilových ocelí, přivázání, zajištění a přeprava konstrukčních dílů, konstrukčních skupin, balení konstrukčních skupin podle předpisů
 • Konečná montáž zpracování nerez oceli: výroba konstrukčních dílů a skupin pomocí manuálních a strojních výrobních postupů, výroba skleněných rámových dveří, celoskleněných dveří, portálů, držáků do stěny, servisních panelů, otočných panelů, madel, ochranných lišt vozíků a výtahových dílů, přivázání, zajištění a přeprava konstrukčních dílů, kontrola skleněných tabulí, balení všech konstrukčních skupin podle předpisu o balení
 • Předvýroba vrtání - řezání: přířez profilových tyčí podle údajů uvedených v kusovnících, rýsování a vrtání profilových tyčí, kontrola konstrukčních dílů a skupin
 • Předvýbora laser - hranění: úvod do technologie řezání laserem, management materiálu v závodě, management výroby, průběhy procesů, zápustné ohýbání, vyhotovení zásuvných spojů ohýbáním, hranění pomocí senzorového nástroje
 • Výroba řízení: vyhotovení řídicích a hlavních propojení, připojení ovládacích prvků, propojení modulů a konstrukčních skupin

Předpoklady

 • Řemeslná zručnost
 • Matematické znalosti
 • Dobrá prostorová představivost
 • Zkušenosti v práci s počítačem (především obsluha balíku Office: Word, Excel a internet)
 • Organizační talent

Ukončené vzdělání

Ukončené středoškolské vzdělání

Výuční doba

3,5 roku